TITLE

DESCRIPTION

Maseczka- w czasie pandemii

W ZWIĄZKU Z DUŻYM ZAINTERESOWANIEM NASTĄPIŁA ZMIANA FORMY GŁOSOWANIA. GŁOSY ZLICZYMY ZARÓWNO Z KOMENTARZY NA STRONIE SZKOŁY JAK I Z PONIŻSZEGO FORMULARZA ZAMIESZCZONEGO POD LINKIEM:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DUeXsVgEKeEi8znHphiusoZFYVtkOi7lEn2UHCL8xbo1URFlMSFJXNjRZUjBCTDlINkwxQzlMRTdQRC4u%26fbclid%3DIwAR0pFwBqZq35tsgzLmLGFUpnGteTeV5RA11jLUIEFDZzRaOddEo_kPc_F1o&h=AT3sk2-MPvfG66V3zMFNWeDdfwI5POkSO89CZD0BBw_iGGcIjuf9ITjZaRe2I9Qyr9VK9Fqncw0v6wm-wjw2hkoD08OY5_BmDFPNcmQeQ21uKeWhxd4h8y8mn30cXKZSKTmS1Q

16 komentarzy