RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wchodzą:

Przewodnicząca – Monika Pachołek

Zastępca przewodniczącej – Paweł Cierpik

Skarbnik – Agnieszka Misiak

Sekretarz – Maciej Peliński

Komisja rewizyjna:

 

Wojciech Lewicki

Dorota Wencel

Anna Welgan

Ewa Bąk

 

Dziękujemy Radzie Rodziców działającej w poprzednim roku szkolnym 2017/2018 za zaangażowanie i współpracę. W szczególności Zarządowi
w składzie:

 

Przewodniczący – Monika Pachołek

Zastępca przewodniczącego – Agnieszka Misiak

Skarbnik – Sylwia Karbowiak

Sekretarz – Maciej Peliński