RADA RODZICÓW

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wchodzą:

Przewodnicząca – Monika Pachołek

Zastępca przewodniczącej – Agnieszka Misiak

Skarbnik – Sylwia Karbowiak

Sekretarz – Maciej Peliński

Komisja rewizyjna:

Renata Kolebska

Paweł Cierpik

Wojciech Lewicki

Robert Żłobiński

Beata Górecka

 

Dziękujemy Radzie Rodziców działającej w poprzednim roku szkolnym 2016/2017 za zaangażowanie i współpracę. W szczególności Zarządowi
w składzie:

 

Przewodniczący – Tomasz Kmiecik

Zastępca przewodniczącego – Monika Pachołek

Skarbnik – Ewa Kowalczyk

Sekretarz – Maciej Peliński