Hymn szkoły

Hymn szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej w Myjomicach

 

 

Szkoło nasza skarbnico wiedzy

Ojców warowny gród.

Tu przed laty w bojach z zaborcą

myjomiski walczył lud.

Wiedz, że Polska wiecznie trwa

dzięki synom swym

oddanym wspólnej sprawie.

Mądrość, męstwo niech idą w parze,

by powstał lepszy dom.

Dziś wnukowie naszych powstańców

historii uczą się.

Jak być mądrym i dzielnym synem

Polski – Ojczyzny swej.

Wiedz, że Polska wiecznie trwa

dzięki synom swym

oddanym wspólnej sprawie.

Mądrość, męstwo niech idą w parze,

by powstał lepszy dom.