Oddział przedszkolny

Do oddziału przedszkolnego, w roku szkolnym 2020/2021  uczęszczają dzieci 4-5-6 letnie. Ogólnie grupa liczy 25 dzieci. Wychowawcą grupy jest Mirosława Jańska